Проведення реформи 1861р в російській Україні

Учебные материалы » Проведення реформи 1861р в російській Україні

Кримська війна 1853-1856 рр. продемонструвала економічну відста­лість, воєнну нездатність Російської імперії, виснажувала українські землі, що були основним джерелом постачання царської армії всім необхідним і поповнення її солдатами. Росія зазнала ганебної поразки, яка прискорила назрівання революційної ситуації.

отоларинголог хабаровск на ресурсе

19 лютого 1861 р. Олександр II підписав «Маніфест» про скасування кріпосництва і «Положення про селян, звільнених від кріпосної залеж­ності». Селяни-кріпаки, що доти були власністю поміщиків, отримували особисту свободу. За садиби й польові наділи вони мали вносити викуп. Селянам дозволялося без сплати мита торгувати, відкривати фабрики та різні промисли, підприємства, займатися ремеслом за місцем проживання, вступати до гільдій і торговельних організацій.

Наслідком реформи 1861 р. стало й подальше розшарування селянст­ва. До сільської буржуазії належало 448 тис. дворів (5 млн. осіб), що зосе­реджували майже 40% всіх надільних і приватних земель. Решту - 550 тис. дворів (5-6 млн. осіб) становили середняки, які були власниками четвертої частини надільних земель. Частина селян, які розорилися, йшла до госпо­дарств поміщиків, заможних селян і в промисловість.

Попытка демократизации общественнополитической жизни
Политика десталииизации. Весной 1953 г. были осуществлены изменения в составе руководства КПСС и Советского правительства. Секретариат ЦК партии возглавил Н.С. Хрущев — известный партийный деятель, многие годы руководивший крупнейшими парторганизациями страны. Председателем Совета Министров был назначен Г.М. Маленков, министром иностра ...

Гробница Тутанхамона
Самая знаменитая гробница Долины Царей - усыпальница Тутанхамона. Тутанхамон, умерший в возрасте 18 лет, стал одним из самых известных владык Древнего Египта благодаря тому обстоятельству, что его гробница оказалась единственным царским погребением, дошедшим до нас не разграбленным. Тутанхамон взошел на престол в возрасте 9 лет и не ост ...

Мирный договор
Мирный договор был подписан 30 марта 1856 г. в Париже на международном конгрессе с. участием всех воевавших держав, а также Австрии и Пруссии. Председательствовал на конгрессе глава французской делегации министр иностранных дел Франции граф Александр Валевский—двоюродный брат Наполеона III. Русскую делегацию возглавил граф А. Ф. Орлов—с ...