Проведення реформи 1861р в російській Україні

Учебные материалы » Проведення реформи 1861р в російській Україні

Кримська війна 1853-1856 рр. продемонструвала економічну відста­лість, воєнну нездатність Російської імперії, виснажувала українські землі, що були основним джерелом постачання царської армії всім необхідним і поповнення її солдатами. Росія зазнала ганебної поразки, яка прискорила назрівання революційної ситуації.

19 лютого 1861 р. Олександр II підписав «Маніфест» про скасування кріпосництва і «Положення про селян, звільнених від кріпосної залеж­ності». Селяни-кріпаки, що доти були власністю поміщиків, отримували особисту свободу. За садиби й польові наділи вони мали вносити викуп. Селянам дозволялося без сплати мита торгувати, відкривати фабрики та різні промисли, підприємства, займатися ремеслом за місцем проживання, вступати до гільдій і торговельних організацій.

Наслідком реформи 1861 р. стало й подальше розшарування селянст­ва. До сільської буржуазії належало 448 тис. дворів (5 млн. осіб), що зосе­реджували майже 40% всіх надільних і приватних земель. Решту - 550 тис. дворів (5-6 млн. осіб) становили середняки, які були власниками четвертої частини надільних земель. Частина селян, які розорилися, йшла до госпо­дарств поміщиків, заможних селян і в промисловість.

Непосредственные причины и характер аграрной реформы П.А. Столыпина
Основы новой аграрной политики российского правительства были разработаны еще в самом начале XX века в 1902 г. ”Особым совещанием” C.Ю. Витте, предложившим разрешить свободный выход из общины всем желающим крестьянам. В мае 1906 г. Съезд дворянских обществ продиктовал Столыпину уже комплекс мероприятий: разрешить крестьянам свободно вых ...

Основные сражения начального этапа войны
Оборонительные сражения летом-осенью 1941 г.: - оборона Ленинграда – героическими защитниками города были созданы лужский рубеж обороны, а также рубеж Петергоф-Колпино. 8 сентября группа армий захватчика «Север» установила блокаду Ленинграда, но захватить город так и не смогла; - 10 июля началось Смоленское сражение, длившееся более д ...

Лука Александрович в событиях 14 декабря 1825 года
В мятеже, получившем впоследствии название «Восстание декабристов», принимали участие и офицеры Лейб-гвардии Измайловского полка. Измайловскому полку в восстании отводилась главная роль - в день мятежа Измайловский полк должен был возглавить офицер Нижегородского драгунского полка А.И.Якубович, с которым он должен был захватить Зимний ...