Проведення реформи 1861р в російській Україні

Учебные материалы » Проведення реформи 1861р в російській Україні

Кримська війна 1853-1856 рр. продемонструвала економічну відста­лість, воєнну нездатність Російської імперії, виснажувала українські землі, що були основним джерелом постачання царської армії всім необхідним і поповнення її солдатами. Росія зазнала ганебної поразки, яка прискорила назрівання революційної ситуації.

19 лютого 1861 р. Олександр II підписав «Маніфест» про скасування кріпосництва і «Положення про селян, звільнених від кріпосної залеж­ності». Селяни-кріпаки, що доти були власністю поміщиків, отримували особисту свободу. За садиби й польові наділи вони мали вносити викуп. Селянам дозволялося без сплати мита торгувати, відкривати фабрики та різні промисли, підприємства, займатися ремеслом за місцем проживання, вступати до гільдій і торговельних організацій.

Наслідком реформи 1861 р. стало й подальше розшарування селянст­ва. До сільської буржуазії належало 448 тис. дворів (5 млн. осіб), що зосе­реджували майже 40% всіх надільних і приватних земель. Решту - 550 тис. дворів (5-6 млн. осіб) становили середняки, які були власниками четвертої частини надільних земель. Частина селян, які розорилися, йшла до госпо­дарств поміщиків, заможних селян і в промисловість.

Архивы приказа Тайных дел
Необходимо остановиться на архивных материалах еще одного приказа по его особому положению и значению в системе приказов, а именно приказа Тайных дел. Оправившееся после крестьянской войны и иностранной интервенции начала XVII в. московское самодержавие начали с половины XVII в. опять потрясать новые войны с Польшей и Швецией и народны ...

Объединение русских земель вокруг Москвы
Огромное значение в объединение Руси сыграла Куликовская битва. Битва получила широкий международный отклик. В литературном произведении того времени «Задонщина» сказано, что слава Руси дошла до Италии, Германии и Византии. На Куликовом поле русские осознали силу политического единства. Авторитет Московского княжества неизмеримо возрос. ...

Начало Сталинградской битвы
Обстановка весны-лета 1942 года была очень сложная, военные операции имели целый ряд существенных последствий: Были израсходованы все накопленные резервы, следовательно начался кризис в вооружении Красной армии. · Вследствие неудачной Харьковской операции были созданы все условия и предпосылки для прорыва немцев к району Сталинграда. ...