Проведення реформи 1861р в російській Україні

Учебные материалы » Проведення реформи 1861р в російській Україні

Кримська війна 1853-1856 рр. продемонструвала економічну відста­лість, воєнну нездатність Російської імперії, виснажувала українські землі, що були основним джерелом постачання царської армії всім необхідним і поповнення її солдатами. Росія зазнала ганебної поразки, яка прискорила назрівання революційної ситуації.

19 лютого 1861 р. Олександр II підписав «Маніфест» про скасування кріпосництва і «Положення про селян, звільнених від кріпосної залеж­ності». Селяни-кріпаки, що доти були власністю поміщиків, отримували особисту свободу. За садиби й польові наділи вони мали вносити викуп. Селянам дозволялося без сплати мита торгувати, відкривати фабрики та різні промисли, підприємства, займатися ремеслом за місцем проживання, вступати до гільдій і торговельних організацій.

Наслідком реформи 1861 р. стало й подальше розшарування селянст­ва. До сільської буржуазії належало 448 тис. дворів (5 млн. осіб), що зосе­реджували майже 40% всіх надільних і приватних земель. Решту - 550 тис. дворів (5-6 млн. осіб) становили середняки, які були власниками четвертої частини надільних земель. Частина селян, які розорилися, йшла до госпо­дарств поміщиків, заможних селян і в промисловість.

Раскол
После окончания ссылки в июле 1900 Ленин покидает Россию; живет в Мюнхене, Лондоне, Женеве. У него созревает свой план создания социал-демократической партии как организации профессиональных революционеров, ядром которой должна стать общероссийская политическая газета «Искра». Именно в это время (1902) впервые появляются статьи, подписа ...

Сущность Восточного вопроса
Восточный вопрос, заключавшийся в борьбе европейских стран за контроль над Азией, для России включал борьбу за черноморскую акваторию и проливы Босфор и Дарданеллы. Кроме того, Россия, как единственное православное государство Европы, считала защиту интересов единоверцев — южных славян, подданных Турции, — своей священной задачей. Перв ...

Строительство и структура внутренних войск после войны
В соответствии с законом о демобилизации личного состава армии и флота, принятым Верховным Советом СССР 23 июня 1945 г., войска НКВД – МВД к концу 1946 г. сократились вдвое, и их количество составило 471945 человек. При этом штатная численность частей оперативного назначения уменьшилась на 20 %, конвойных войск - на 18 %, войск по охран ...