Проведення реформи 1861р в російській Україні

Учебные материалы » Проведення реформи 1861р в російській Україні

Кримська війна 1853-1856 рр. продемонструвала економічну відста­лість, воєнну нездатність Російської імперії, виснажувала українські землі, що були основним джерелом постачання царської армії всім необхідним і поповнення її солдатами. Росія зазнала ганебної поразки, яка прискорила назрівання революційної ситуації.

дизайн сайтов

19 лютого 1861 р. Олександр II підписав «Маніфест» про скасування кріпосництва і «Положення про селян, звільнених від кріпосної залеж­ності». Селяни-кріпаки, що доти були власністю поміщиків, отримували особисту свободу. За садиби й польові наділи вони мали вносити викуп. Селянам дозволялося без сплати мита торгувати, відкривати фабрики та різні промисли, підприємства, займатися ремеслом за місцем проживання, вступати до гільдій і торговельних організацій.

Наслідком реформи 1861 р. стало й подальше розшарування селянст­ва. До сільської буржуазії належало 448 тис. дворів (5 млн. осіб), що зосе­реджували майже 40% всіх надільних і приватних земель. Решту - 550 тис. дворів (5-6 млн. осіб) становили середняки, які були власниками четвертої частини надільних земель. Частина селян, які розорилися, йшла до госпо­дарств поміщиків, заможних селян і в промисловість.

Образование Булгарского Эмирата на Средней Волге. Четыре волны переселения
Впервые булгары (ранние) появились в наших краях в конце VII - начале VIII вв. Их самые ранние памятники на Средней Волге открыты в последние годы самарскими археологами. В курганном могильнике у села Новинково, что на Самарской Луке, обнаружены глиняные сосуды, орудия труда и оружие, украшения, характерные для болгар Подонья и Приазовь ...

Конфликт вокруг «Бронзового солдата».
Драма «Бронзового солдата» в Таллинне стала крупнейшей внутриполитической общественной трагедией в Эстонии и самой мрачной страницей в российско-эстонских отношениях после 1991 года. За всю историю Эстонии в мирное время, она не видела столкновений такого масштаба и такой жестокости. Наоборот, все последние пятнадцать лет, прошедшие со ...

Идейная борьба и общественное движение в России во второй половине XIX в
Во второй половине 50-х годов XIX в. (период подготовки крестьянской реформы) в общественно-политической жизни России наметилось определенное сближение разных идейных направлений. Все общество понимало необходимость обновления страны. Оно подталкивало и стимулировало начавшуюся преобразовательную деятельность правительства. Однако реали ...