Проведення реформи 1861р в російській Україні

Учебные материалы » Проведення реформи 1861р в російській Україні

Кримська війна 1853-1856 рр. продемонструвала економічну відста­лість, воєнну нездатність Російської імперії, виснажувала українські землі, що були основним джерелом постачання царської армії всім необхідним і поповнення її солдатами. Росія зазнала ганебної поразки, яка прискорила назрівання революційної ситуації.

отоларинголог хабаровск на ресурсе

19 лютого 1861 р. Олександр II підписав «Маніфест» про скасування кріпосництва і «Положення про селян, звільнених від кріпосної залеж­ності». Селяни-кріпаки, що доти були власністю поміщиків, отримували особисту свободу. За садиби й польові наділи вони мали вносити викуп. Селянам дозволялося без сплати мита торгувати, відкривати фабрики та різні промисли, підприємства, займатися ремеслом за місцем проживання, вступати до гільдій і торговельних організацій.

Наслідком реформи 1861 р. стало й подальше розшарування селянст­ва. До сільської буржуазії належало 448 тис. дворів (5 млн. осіб), що зосе­реджували майже 40% всіх надільних і приватних земель. Решту - 550 тис. дворів (5-6 млн. осіб) становили середняки, які були власниками четвертої частини надільних земель. Частина селян, які розорилися, йшла до госпо­дарств поміщиків, заможних селян і в промисловість.

Сражения в Греции и Фракии
· 340 г. до н. э. — Восстание медов — В возрасте 16 лет Александр подавил восставших медов, фракийского племени на северо-восточной границе Македонии, в то время как его отец, Филипп II, осаждал Византию на Босфоре (Плутарх, «Александр»). · Август, 338 г. до н. э. — Сражение при Херонее — в центральной Греции объединенное войско Афин, ...

Российская радикально – демократическая партия (РРДП).
Предшественником партии был петроградский кружок радикалов, возникший в 1915г., куда входили Д.Н. Рузский, М.В. Бернацкий, М. Горький. Эти лица осенью 1916г. приняли решение о создании РРДП. Учредительное собрание партии состоялось 11.03.1917г. в Петрограде, но уже в конце марта в новое образование влилась часть левых кадетов и бывших д ...

Безнадежная борьба нации
Пока царизм имел дело с Турцией, неизмеримо более отсталой и слабой, чем Россия, он мог еще побеждать, но для успешной борьбы с таким противником, как Англия и Франция вместе взятые, у него не было сил. В первый период войны, когда Россия боролась один на один с Турцией, она добилась больших успехов. Как уже повелось в частых войнах ме ...