Проведення реформи 1861р в російській Україні

Учебные материалы » Проведення реформи 1861р в російській Україні

Кримська війна 1853-1856 рр. продемонструвала економічну відста­лість, воєнну нездатність Російської імперії, виснажувала українські землі, що були основним джерелом постачання царської армії всім необхідним і поповнення її солдатами. Росія зазнала ганебної поразки, яка прискорила назрівання революційної ситуації.

19 лютого 1861 р. Олександр II підписав «Маніфест» про скасування кріпосництва і «Положення про селян, звільнених від кріпосної залеж­ності». Селяни-кріпаки, що доти були власністю поміщиків, отримували особисту свободу. За садиби й польові наділи вони мали вносити викуп. Селянам дозволялося без сплати мита торгувати, відкривати фабрики та різні промисли, підприємства, займатися ремеслом за місцем проживання, вступати до гільдій і торговельних організацій.

Наслідком реформи 1861 р. стало й подальше розшарування селянст­ва. До сільської буржуазії належало 448 тис. дворів (5 млн. осіб), що зосе­реджували майже 40% всіх надільних і приватних земель. Решту - 550 тис. дворів (5-6 млн. осіб) становили середняки, які були власниками четвертої частини надільних земель. Частина селян, які розорилися, йшла до госпо­дарств поміщиків, заможних селян і в промисловість.

Спор из-за крепостного права
Город вторгался в чужие прерогативы. Купеческие депутаты настойчиво добивались права крепостных приказчиков и работников при неблагонадежности вольнонаемных: заберут деньги и убегут, не отработав их. Дворянство не довольствовалось своим наличным земледелием, простирало виды на бывшие церковные земли с крестьянами: в дворянских наказах ...

Развитие Палестино-израильских отношений В 1993 – 1995 гг.. Реализация Декларации принципов о временных мерах по самоуправлению в 1993 -1994гг. Соглашение «Газа-Иерихон»
В июле 1992 года к власти в Израиле пришла партия «Авода» во главе с Ицхаком Рабином и Шимоном Пересом. Первый из них во второй раз стал премьер-министром Государства Израиль (1992 – 1995), Перес же возглавил внешнеполитическое ведомство. После 14 раундов изнурительных конфиденциальных переговоров в Осло 13 сентября 1993 года в Вашингт ...

Прогресс и регресс в эволюции живых организмов.
Развитие живой природы осуществляется от менее сложного к более сложному, от менее совершенного к более совершенному, то есть происходила и происходит прогрессивная эволюция. Особо четко это проявляется при анализе палеонтологических данных. Если в отложениях архейской эры еще не обнаруживается никаких следов жизни, то в каждую из после ...